شیوه های پرداخت

شیوه های پرداخت

در حال حاضر پرداخت در فروشگاه آنلاین یدک فقط بصورت آنلاین بوده و پرداخت وجه سفارش ما، به منزله پایان روال کار بوده و کارشناسان فروشگاه سفارش ثبت شده را برای بسته بندی و ارسال به کارمندان مربوطه، ارجاع می دهند.